Onze organisatie

MusicAll Spijkenisse is opgericht op 21 september 2015. Omdat er in Spijkenisse na vele jaren geen aanbod meer was voor een musicalproductie voor volwassenen, besloten 2 fanatieke musicalliefhebbers, Laurens Sanders en Serina de Rijke, zelf een stichting op te richten.


Er werden verschillende documenten opgesteld, de ouders werden gestrikt voor het bestuur en er werd een titel voor de allereerste productie van MusicAll Spijkenisse gekozen. De lat werd meteen hoog gelegd. De voorstellingen zouden in de grote zaal van Theater De Stoep plaatsvinden, met live-orkest en onder professionele begeleiding. En in juni 2016 stond de eerste productie van MusicAll Spijkenisse in theater De Stoep. Bad Girls. Het was een succes. Er ontstonden ook andere optredens zoals het MusicAll
Spijkenisse koor en het Dickenskoor. 

 

MusicAll Spijkenisse komt jaarlijks met een grote productie en het niveau stijgt nog steeds.

Missie/Visie

Ontwikkeling van spelers
Stichting MusicAll Spijkenisse streeft ernaar de zang-, dans- en spelkwaliteiten van haar spelers verder te ontwikkelen en naar een hoger niveau te kunnen tillen. Dit doen we door het aanbieden van lessen door professionals. Hierbij staan vier kernwaarden centraal: talent, enthousiasme, ambitie en saamhorigheid. 

 

Verhogen professionaliteit

Door samen te werken met een groot theater, live-orkest en ervaren docenten waarborgen wij een professionele uitstraling. Daarnaast zorgen wij ieder jaar voor een mooi, passend decor en goed verzorgde kostuums en goede techniek door ervaren licht- en geluidstechnici. Ook spelen wij altijd versterkt met microfoons en zenders. Hiermee beleeft het publiek de voorstelling optimaal. Wij stellen onszelf ten doel deze uitstraling te behouden en ieder jaar weer te verbeteren. Daarnaast zetten ook de leden zich in om de professionaliteit te verhogen. Zo zijn alle leden in commissies ingedeeld.

 

Betrokkenheid van spelers bij de stichting

Tijdens het creatieproces van de voorstelling willen wij een gevoel van saamhorigheid creëren onder de spelers. Dit doen wij door de spelers te betrekken bij verschillende onderdelen achter de schermen, door middel van commissies, waarin castleden samenwerken aan bijvoorbeeld kostuums, PR en decor. Zie ook Commissies.  

 

Mensen een leuke avond uit bezorgen 

Wij willen ons publiek een volledige avond uit bezorgen. Wij werken met een live-orkest, professionele begeleiding en spelen wij in een groot theater. Daarnaast willen we onze voorstellingen toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek. Zo streven we naar een zo laag mogelijke prijs voor de kaarten, en nodigen we altijd verschillende zorginstanties uit. Verder is er, waar mogelijk, korting voor scholieren, ouderen en verstandelijk beperkten.

Bestuur

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 5 jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Meer lezen over de bezetting van het bestuur? Kijk dan op Wie zijn wij

Belangrijke documenten

Contactgegevens

Postadres: Lijsterbesstraat 42, 3203 AR, Spijkenisse
Email: [email protected]
Tel: 085 1302 452
IBAN: NL97 RABO 0306 4891 12
BIC: RABONL2U
BTW nr: NL855543243B01